Etikk / Krisetelefoner

Formidler av universell helbredende kraft

Mine evner er knyttet til kontakt med en universell helbredende kraft, og jeg ser på meg selv som en formidlere av denne kraften.

Den helbredende kraften er etter min mening ikke knyttet til noe bestemt trossystem eller religion. Jeg respekterer ethvert menneskes personlige tro, og vektelegger ikke dette temaet under behandlingen.

Ved behandling med healing følger jeg de etiske reglene til DNH.

Som medlem av DNH skal man:

 • drive sin virksomhet på en faglig forsvarlig måte, med omtanke og respekt for dem som søker hjelp
 • kun gi behandling på forespørsel fra klient eller dennes foresatte
 • informere klienten om at healing ikke erstatter kvalifisert medisinsk behandling
 • ikke gi løfte om lindring eller helbredelse
 • ikke stille medisinske diagnoser eller gi råd om medikamenter eller andre behandlingsformer hvor en ikke har kompetanse
 • formidle respekt for klientens valg m.h.t. andre behandlingsmetoder og terapeuter
 • ha personlig ansvar for hva en gjør og sier under behandling
 • vise respekt for klientens trossystem
 • ivareta taushetsplikt om alle opplysninger en får under utøvelse av sin virksomhet
 • sørge for at de er fysisk og psykisk skikket til å drive healingvirksomhet
 • opptre realistisk og med omtanke for klientene i spørsmål om honorarer og pengegaver
 • på forhånd informere klienten om behandlingens karakter, tidsbruk og kostnader
 • ikke opptre på en måte som setter DNH eller healere som gruppe i vanry

Krisetelefoner:

Har du et alvorlig problem og trenger en samtalepartner? Da kan det være godt å prate med noen som er spesialister på slike områder.

Nedenfor følger en liste over krisetelefoner der du treffer mennesker som vil lytte til deg og hjelpe deg.

Menneskene som svarer er dyktige og trente i å hjelpe mennesker i krise, og svare på spørsmål innenfor sitt område.

Telefonnumre som begynner med 800 er gratis, de øvrige må du betale lokaltakst for.